Godziny pracy:

pn-pt 07:30 - 15:30
sob.-niedz. Zamknięte

+48 (59) 841-28-32

bponline@bypy.pl

Poproś o telefon
Katalog

Warunki gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji
udzielonej przez BONDIOLI & PAVESI Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Preambuła: wszystkie produkty dostarczane są bez oleju lub smaru zgodnie z dyrektywą przewozu towarów (''ADR'')

 1. Niniejsze warunki gwarancji ustalają obowiązki i uprawnienia Kupującego oraz Gwaranta.
 2. Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprawną pracę Produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wystawienia faktury na Produkt (data zakupu).
 4. Wszelkie uszkodzenia i usterki Kupujący zgłasza w formie pisemnej Gwarantowi przesyłając Protokół Zgłoszenia Gwarancyjnego zawierającego następujące informacje: dane zgłaszającego – firma, adres, osoba kontaktowa, nr tel., adres email; informacje o produkcie – nr katalogowy, nazwa, data zakupu, nr dokumentu zakupu; szczegółowy opis usterki/wady; informacje dodatkowe – typ/model maszyny na której zamontowany był produkt, ilość przepracowanych mtg, przyczyna usterki, rodzaj oleju, ciśnienie i temp. pracy. Zgłoszenie może nastąpić drogą pocztową, telefaksem lub e-mailem na dane adresowe Gwaranta.
 5. Gwarant zobowiązuje się naprawić lub wymienić uszkodzoną część, o ile uszkodzenie nastąpiło z powodu błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych lub wykonawczych, a ujawnione zostało w okresie trwania gwarancji.
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Gwaranta do wskazanego punktu serwisowego Gwaranta.
 7. W przypadku nieuznania gwarancji koszty dostarczenia produktu i naprawy pokrywa Kupujący.
 8. Czynności, o których mowa w punkcie 5. podjęte zostaną niezwłocznie od dnia otrzymania Produktu a zakończyć się powinny w terminie 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.
 9. Odpowiedzialność Gwaranta obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę uszkodzonych części i nie obejmuje odpowiedzialności za inne straty, utracone korzyści, uszkodzenia lub okaleczenia wynikające z powstałych w Produkcie uszkodzeń.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwej instalacji lub montażu przewidzianego przez producenta
  2. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania, konserwacji i przechowywania
  3. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszelkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem Kupującego albo działaniem siły zewnętrznej
  4. Normalnego zużycia podczas eksploatacji
  5. Materiałów i części eksploatacyjnych a w szczególności: olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych, jednorazowych śrub, uszczelnień, tarcz sprzęgłowych itp.
  6. Napraw polegających na regulacji
  7. Czynności do których wykonania zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie
 11. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji i rękojmi w przypadku:
  • Stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Użytkownika
  • Zniszczenia tabliczek znamionowych
  • Dokonania jakichkolwiek samowolnych napraw, przeróbek, zerwania plomb itp.
  • Modyfikacji Produktu dokonanych przez Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta
  • Stosowania materiałów eksploatacyjnych w tym smarów, olejów i płynów innych niż rekomendowane przez Gwaranta
  • Używania Produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem
  • Poddania Produktu działaniom innym niż do których jest przystosowany
  • Poddania Produktu działaniu ciśnienia wyższego niż wskazane przez Gwaranta i/lub użycia go niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
 12. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.